Thank you for contacting us!

תודה שפניתם אלינו, נחזור אליכם בהקדם!

נקראים לדגל פועלת לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית ולקדם את דמותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, המחדשת את המפעל הציוני ונותנת במקביל שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה.

Skip to content